logo
Vývoj speciální technologie umožňuje vytváření prostorových těles nepravidelných tvarů pro vytvoření úžasného trojrozměrného prvku. Díky systémům hliníkových profilů je možné vyrobit jakýkoli tvar při zachování estetických hodnot a bezpečnostních standardů.

Profily tvořící konstrukci a montážní profily jsou nýtovány, svařeny nebo svařeny dohromady za účelem dosažení maximální tuhosti a pevnosti. Také v oblasti nátěrů stropů probíhají již řadu let výzkumy, které vedly k dokonalosti nejen procesu výroby stropů, ale i výroby libovolných tvarů, ideálně přizpůsobených prostorové formě. Tvary povlaků jsou vyvinuty inženýry v systému CAD a vyřezány na velkoformátovém stolním plotru, poté svařeny a zpracovány na vyspělých digitálně řízených strojích. Technické znalosti předané certifikovaným montérům, řada praktických školení, stáží i vhodný hardware a software jim umožňují efektivně zhotovovat jakékoli neobvyklé tvary.Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů za účelem odpovědi na zaslanou zprávu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Byl jsem informován, že mám právo na přístup ke svým údajům, možnost jejich opravy a požadovat ukončení jejich zpracování. Správcem Vašich osobních údajů je společnost Konwert s.r.o. se sídlem v Ostravě, Dobrovského 874/29, 702-00 Ostrava – Přívoz. Zobrazit celý článek

Vaše údaje budou zpracovávány pouze za účelem odpovědi na zaslanou zprávu, a to v době nezbytné k poskytnutí vyčerpávající odpovědi. Máte právo na kontrolu svých údajů, jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování a přenos údajů. Máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu. Poskytnutí údajů je dobrovolné, nezbytné pro odpověď na zaslanou zprávu. Zpracování údajů je nezbytné k provedení opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy. Další informace lze získat na adrese: kontakt@napinane.com.pl nebo v Zásadách ochrany osobních údajů a