logo
I. Správce osobních údajů

Vlastníkem webu napinane.com.pl je společnost Konwert s.r.o. naší nejvyšší prioritou je chránit soukromí uživatelů našich webových stránek. Od 25. května 2018 zavádíme následující Zásady ochrany osobních údajů k implementaci ustanovení Evropské unie v oblasti transparentního a bezpečného zpracování osobních údajů. Zavedené zásady ochrany osobních údajů jsou důsledkem zavedení ustanovení GDPR, tedy nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Tyto zásady uvádějí, jaké osobní údaje jsou zpracovávány, za jakých podmínek zpracování údajů probíhá, jak jsou údaje zabezpečeny a jaká jsou práva uživatelů webových stránek.

Správce osobních údajů: Konwert s.r.o., NIP EU: 625-172-80-21. Kontakt pro dotazy související se zpracováním osobních údajů a Vašich práv na: email: kontakt@napinane.com.pl

II. Účel a právní základ zpracování údajů

Účely a rozsah zpracování osobních údajů: V rámci našeho webu advocateannalata.pl je možné nás kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím kontaktního formuláře v různých záležitostech souvisejících s realizací různých účelů:

Cíl 1: Příprava nabídky a prezentace nabídky.

Údaje: Za účelem přípravy a prezentace naší nabídky zpracováváme Vaše osobní údaje, jako jsou: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, informace o společnosti, obsah zprávy.

Činnosti: Činnosti prováděné před uzavřením smlouvy, nutné k odpovědi na Vaši zprávu.

Účel 2: Odpovědi na e-maily zaslané prostřednictvím kontaktního formuláře na webu advocateannalata.pl e-mailem nebo telefonicky.

Údaje: Za účelem odpovědi na telefon, e-mail nebo zprávu přijatou prostřednictvím kontaktního formuláře na webu advocateannalata.pl zpracováváme Vaše osobní údaje, jako jsou: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, informace o společnost, obsah zprávy.

Akce: Akce nutné k odpovědi na Vaši zprávu. Tyto údaje jsou zpracovávány pouze za účelem, pro který byly zpřístupněny, a po dobu nezbytnou k dosažení cíle. Pokud existuje jiný účel zpracování Vašich osobních údajů, žádáme Vás o další souhlas se zpracováním údajů v rámci nového účelu.

III. Cookies – cookies a stránky sociálních sítí

Cookies:  Pro správné fungování webových stránek používáme cookies. Soubory cookies také používáme pro anonymně shromažďované statistické účely.

Kdykoli můžete změnit nastavení svého webového prohlížeče ohledně cookies, nastavení určuje podmínky pro ukládání cookies na zařízení uživatele a získání přístupu do zařízení uživatele. Ve webovém prohlížeči je možné měnit nastavení, můžete blokovat cookies, nebo zvolit možnost aktuální informace při každém uložení cookies na zařízení uživatele. Výrobce každého prohlížeče Vám umožňuje spravovat soubory cookies, proto Vám doporučujeme, abyste se seznámili s podrobnostmi nastavení souborů cookies v konkrétním prohlížeči, který používáte. Kromě toho můžete v nastavení prohlížeče smazat uložené soubory cookies. Je také třeba mít na paměti, že zablokování přístupu souborů cookies k Vašemu zařízení může vést k omezení některých funkcí, například jazykové verze nebo vzhledu webových stránek.

Používané typy cookies:

 • soubor cookies po dobu trvání relace, obsahuje údaje zadané uživatelem a dobu trvání relace,
 • soubor cookies pro sledování popularity webu.

IV. Předávání osobních údajů

Vaše osobní údaje předáváme ve dvou případech: poskytovatelé služeb a státní orgány. Poskytovatelé služeb, rozsah služeb a umístění: Údaje našich uživatelů jsou v souvislosti s provozem našich webových stránek předávány poskytovatelům služeb, které využíváme. Dodavatelé jsou správci osobních údajů:

Název Služby Umístění

OVH

Hosting (server hostující soubory webových stránek)
Měření popularity webu Francie (EU, EEA)
Francja (UE, EOG)

Poskytovatelé služeb zpracovávají Vaše údaje pouze na naši žádost, v rámci hostingové služby a pro měření oblíbenosti webu. (OVH - Francie), Státní orgány - pokud se na naši společnost obrátí oprávněné státní orgány, vyhrazujeme si právo zpřístupnit Vaše osobní údaje, v souladu s platnou legislativou.

V. Uživatelská práva

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k odpovědi na zprávu, vypracování nabídky nebo provedení služby. Máte právo kdykoli vymazat své osobní údaje. Práva uživatelů související se zpracováním osobních údajů

 • právo na přístup k Vašim osobním údajům,
 • právo na aktualizaci, změnu osobních údajů,
 • právo na výmaz svých osobních údajů,
 • právo na omezení zpracování osobních údajů,
 • právo na přenositelnost osobních údajů,
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

Pro uplatnění Vašich práv souvisejících se zpracováním osobních údajů nás prosím kontaktujte na e-mailu: kontakt@napinane.com.pl. Lhůta pro splnění Vašich požadavků souvisejících se zpracováním osobních údajů je maximálně 30 dnů, ve složitých situacích nebo v období zvýšeného počtu žádostí může být tato lhůta prodloužena (až na 60 dnů), kterou neprodleně informovat Vás o.

VI. Zabezpečení Vašich osobních údajů

Jsme správcem osobních údajů, naší nejvyšší prioritou je zabezpečení Vašich osobních údajů, proto se zavazujeme:

 • zabezpečení Vašich osobních údajů před zpřístupněním neoprávněným osobám,
 • zabezpečení Vašich osobních údajů před jejich odebráním neoprávněnou osobou,
 • zabezpečení Vašich osobních údajů před jejich změnou, poškozením nebo zničením,
 • umožnit zpracování Vašich osobních údajů pouze oprávněným osobám,
 • kontrola správnosti zpracování osobních údajů
 • vedení evidence osob oprávněných zpracovávat osobní údaje, jejich utajení oprávněnými osobami,
 • vedení dokumentace nezbytné ze zákona, do které zahrnujeme způsoby zpracování osobních údajů spolu se všemi technickými a organizačními opatřeními nezbytnými k ochraně,
 • poskytování zařízení IT systémem sloužícím ke zpracování osobních údajů, v souladu s požadavky Nařízení Ministerstva vnitra a správy ze dne 29. dubna 2004 ohledně dokumentace zpracovávaných osobních údajů, technických a organizačních podmínek, které by měly být systém a zařízení používané pro zpracování dat.

VII. Doba zpracování osobních údajů

Vaše údaje budou uloženy po dobu nezbytnou k poskytování služeb, které jste si objednali. Jakmile pomine účel ukládání dat, budou vymazána, s výjimkou situací, kdy jsme povinni je nadále uchovávat podle platných právních předpisů.

VIII. Změna zásad ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů je proces, který se může změnit. Změny jsou zaměřeny na ochranu práv uživatelů webových stránek, proto zásady ochrany osobních údajů podléhají ověření a aktualizaci. O jakýchkoli změnách budeme uživatele informovat prostřednictvím webových stránek nebo e-mailem.Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů za účelem odpovědi na zaslanou zprávu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Byl jsem informován, že mám právo na přístup ke svým údajům, možnost jejich opravy a požadovat ukončení jejich zpracování. Správcem Vašich osobních údajů je společnost Konwert s.r.o. se sídlem v Ostravě, Dobrovského 874/29, 702-00 Ostrava – Přívoz. Zobrazit celý článek

Vaše údaje budou zpracovávány pouze za účelem odpovědi na zaslanou zprávu, a to v době nezbytné k poskytnutí vyčerpávající odpovědi. Máte právo na kontrolu svých údajů, jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování a přenos údajů. Máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu. Poskytnutí údajů je dobrovolné, nezbytné pro odpověď na zaslanou zprávu. Zpracování údajů je nezbytné k provedení opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy. Další informace lze získat na adrese: kontakt@napinane.com.pl nebo v Zásadách ochrany osobních údajů a