logo
I. Administrator Danych

Właścicielem serwisu napinane.com.pl jest firma Konwert s.r.o. naszym najwyższym priorytetem jest ochrona prywatności Użytkowników naszego Serwisu. Z dniem 25 maja 2018 roku, wprowadzamy poniższą Politykę Prywatności, aby zrealizować przepisy Unii Europejskiej w zakresie przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Wprowadzana polityka prywatności jest konsekwencją wprowadzenia przepisów RODO czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Niniejsza polityka przedstawia jakie dane osobowe podlegają przetwarzaniu, na jakich zasadach odbywa się przetwarzanie danych, jak dane są zabezpieczane i jakie są prawa Użytkowników serwisu.       
Administrator Danych Osobowych: Konwert s.r.o, NIP EU: 625-172-80-21Kontakt w zakresie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz przysługujących praw pod adresem: email: kontakt@napinane.com.pl

II. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Cele i zakres przetwarzania danych osobowych: W ramach naszego serwisu adwokatannalata.plistnieje możliwość kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz kontaktowy w różnych sprawach związanych z realizacją różnych celów:
Cel 1: Przygotowanie oferty i przedstawienie oferty.
Dane: Aby przygotować i przedstawić naszą ofertę przetwarzamy Państwa dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres email, informacje o przedsiębiorstwie, treść wiadomości.
Czynności: Czynności wykonywane przed zawarciem umowy, niezbędne do odpowiedzi na wiadomość od Państwa.
Cel 2: Odpowiedzi na wiadomości e-mailowe wysłane za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie adwokatannalata.pl mailowo lub telefonicznie.
Dane: Aby odpowiedzieć na wiadomość telefoniczną, mailową, lub otrzymaną poprzez formularz kontaktowy w serwisie adwokatannalata.pl przetwarzamy Państwa dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres email, informacje o przedsiębiorstwie, treść wiadomości.
Czynności: Czynności niezbędne do odpowiedzi na wiadomość od Państwa. Dane te przetwarzane są wyłączenie w celu w jakim zostały udostępnione i przez czas niezbędny do realizacji celu. W sytuacji pojawienia się kolejnego celu przetwarzania Państwa danych osobowych zwracamy się do Państwa o kolejną zgodę na przetwarzanie danych, w ramach nowego celu.

III. Ciasteczka - pliki cookies i serwisy społecznościowe

Ciasteczka Pliki Cookies: Używamy plików cookies do poprawnego działania serwisu. Pliki ciasteczek wykorzystujemy również w celach statystycznych zbieranych anonimowo.
W każdej chwili mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej dotyczące plików cookies (ciasteczek), ustawienia określają warunki przechowywania plików cookies na urządzeniu użytkownika i uzyskania dostępu do urządzeniu użytkownika. W przeglądarce internetowej jest możliwość zmiany ustawień, można zablokować pliki cookies, lub wybrać opcję bieżącego informowania za każdym razem gdy na urządzeniu użytkownika zapisywany jest plik cookies. Producent każdej przeglądarki umożliwia zarządzanie plikami cookies, dlatego zachęcamy do zapoznania się z szczegółami ustawień plików cookies, w konkretnej przeglądarce z której Państwo korzystacie. Ponadto mogą Państwo w ustawieniach przeglądarki usunąć zgromadzone pliki cookies. Należy również mieć na uwadze to, że blokowanie plikom cookies dostępu do Państwa urządzenia może skutkować ograniczeniem części funkcji np. wersji językowej czy wyglądu stron internetowej.
Rodzaje wykorzystywanych plików cookies:

 • plik cookies na czas trwania sesji, zawiera dane wprowadzone przez użytkownika, oraz czas trwania sesji,
 • plik cookies do monitorowania popularności serwisu internetowego.

IV. Przekazywanie danych osobowych

Przekazujemy Państwa dane osobowe w dwóch przypadkach: dostawcom usług oraz organom państwowym.
Dostawcy Usług, Zakres Usługi i Lokalizacja: Dane naszych użytkowników przekazywane są dostawcom usług z których korzystamy, związane z prowadzeniem naszego serwisu internetowego. Dostawcy są administratorami danych osobowych:

Nazwa Usługi Lokalizacja

OVH

Hosting (serwer na którym znajdują się pliki strony)
Mierzenie popularności strony internetowej
Francja (UE, EOG)

Dostawcy usług przetwarzają Państwa dane jedynie na nasze polecenie, w ramach usługi hostingu i do mierzenia popularności serwisu. (OVH - Francja),
Organy Państwowe - jeśli zwrócą się do naszej firmy uprawnione organy Państwowe zastrzegamy sobie prawo do udostępnienia Państwa danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

V. Prawa użytkowników

Administrator przechowuje dane osobowe w czasie niezbędnym do odpowiedzi na wiadomość, przygotowania oferty czy realizacji usługi. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do usunięcia Państwa danych osobowych. Prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem danych osobowych

 • Prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 • Prawo do aktualizowania, zmiany swoich danych osobowych,
 • Prawo do usunięcia swoich danych osobowych,
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • Prawo do przeniesienia danych osobowych,
 • Prawo do wyrażenia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
 • Prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Do realizacji Państwa praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontakt e-mailowy: kontakt@napinane.com.pl. Termin realizacji Państwa żądań związanych z przetwarzaniem danych osobowych to maksymalnie 30 dni, w sytuacjach złożonych lub w okresie zwiększonej liczby żądań termin ten może ulec wydłużeniu (maksymalnie o 60 dni), o czym Państwa niezwłocznie poinformujemy.

VI. Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych

Jesteśmy Administratorem Danych Osobowych naszym najwyższym priorytetem jest bezpieczeństwo Państwa danych osobowych dlatego zobowiązujemy się do:

 • zabezpieczenia Państwa danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
 • zabezpieczenia Państwa danych osobowych przed ich zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
 • zabezpieczenia Państwa danych osobowych przed ich zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
 • dopuszczenia do przetwarzania Państwa danych osobowych wyłącznie osób upoważnionych,
 • kontroli prawidłowości przetwarzania danych osobowych
 • prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, zachowania ich w tajemnicy przez osoby upoważnione,
 • prowadzenia niezbędnej wg przepisów prawa dokumentacji, w której zawieramy sposoby przetwarzania danych osobowych wraz z wszelkimi niezbędnymi do ochrony środkami technicznymi i organizacyjnymi,
 • zapewnienia urządzeń z systemem informatycznym, wykorzystywanym do przetwarzania danych osobowych, zgodnego z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004 r. dotyczących dokumentowania przetwarzanych danych osobowych, warunków technicznych i organizacyjnych, jakie powinny spełniać system i urządzenia służące do przetwarzania danych.

VII. Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane przechowywane będą przez okres niezbędny do świadczenia zamówionych przez Państwa usług. W momencie ustania celu przechowywania danych, będą one usunięte, z wyjątkiem sytuacji w której na podstawie obowiązujących przepisów prawa mamy obowiązek nadal je przechowywać.

VIII. Zmiana polityki prywatności

Ochrona danych osobowych jest procesem podlegającym zmianom. Zmiany mają na celu ochronę praw Użytkowników serwisu, dlatego polityka prywatności podlega weryfikacji i aktualizacji. O wszelkich zmianach będziemy informować Użytkowników za pomocą Serwisu lub wiadomości e-mail.Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů za účelem odpovědi na zaslanou zprávu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Byl jsem informován, že mám právo na přístup ke svým údajům, možnost jejich opravy a požadovat ukončení jejich zpracování. Správcem Vašich osobních údajů je společnost Konwert s.r.o. se sídlem v Ostravě, Dobrovského 874/29, 702-00 Ostrava – Přívoz. Zobrazit celý článek

Vaše údaje budou zpracovávány pouze za účelem odpovědi na zaslanou zprávu, a to v době nezbytné k poskytnutí vyčerpávající odpovědi. Máte právo na kontrolu svých údajů, jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování a přenos údajů. Máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu. Poskytnutí údajů je dobrovolné, nezbytné pro odpověď na zaslanou zprávu. Zpracování údajů je nezbytné k provedení opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy. Další informace lze získat na adrese: kontakt@napinane.com.pl nebo v Zásadách ochrany osobních údajů a